Pengumpulan dan Penggunaan Maklumat Peribadi

Dengan kenyataan ini, Wedew memaklumkan kepada semua pengguna bahawa kami mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi tertentu untuk menyediakan perkhidmatan terbaik. Maklumat ini mungkin diberikan secara langsung oleh pengguna semasa proses pendaftaran, mengisi borang, atau melawat halaman tertentu di aplikasi mudah alih atau laman web Wedew. Selain itu, maklumat automatik tertentu dikumpul semasa penggunaan aplikasi dan/atau laman web, seperti alamat IP, sejarah pelayaran, jenis pelayar, laman web yang dilawati, dan tempoh setiap lawatan atau sesi.

Pemprosesan Data Teknikal

Data teknikal yang dikumpulkan, seperti yang dinyatakan di atas, akan diproses untuk menangani isu teknikal, meningkatkan aksesibiliti kepada pelbagai bahagian aplikasi dan laman web, dan menganalisis corak penggunaan secara umum. Maklumat peribadi akan diproses dalam bentuk anonim dan secara keseluruhan untuk memantau keberkesanan ciri-ciri yang kerap digunakan dan menganalisis corak penggunaan.

Pembahagian Data dengan Pihak Ketiga

Dengan menggunakan perkhidmatan Wedew, pengguna bersetuju bahawa data peribadi mereka boleh digunakan oleh syarikat pihak ketiga atau individu yang disewa oleh Wedew untuk menyediakan perkhidmatan tertentu bagi pihak kami. Pihak ketiga ini hanya akan mempunyai akses kepada maklumat peribadi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang ditentukan dan akan terikat oleh kontrak untuk tidak mendedahkan atau menggunakan maklumat tersebut untuk tujuan lain.

Tidak Menjual atau Menyewa Maklumat Peribadi

Wedew secara tegas menyatakan bahawa maklumat peribadi pengguna tidak akan dijual atau disewa kepada pihak ketiga tanpa kebenaran eksplisit dari pengguna.

Perubahan kepada Dasar Privasi

Wedew berhak untuk mengubah Dasar Privasi ini bagi mencerminkan perubahan dalam aktiviti operasi. Sekiranya terdapat perubahan, pengguna akan diberitahu melalui emel atau pemberitahuan di laman web sekurang-kurangnya satu hari sebelum perubahan berkuat kuasa. Pengguna digalakkan untuk secara berkala menilai semula Dasar Privasi ini untuk maklumat terkini.

Hak untuk Menghapuskan Data

Wedew mengakui dan menghormati hak pengguna untuk meminta penghapusan data peribadi mereka dari sistem kami. Pengguna boleh membuat permintaan ini dengan menghubungi cs@wedew.id. Wedew berkomitmen untuk menjawab dengan cepat terhadap sebarang permintaan penghapusan data dan akan memprosesnya dalam masa 3 hari kerja untuk memastikan kelancaran proses tersebut.

Persetujuan Pengguna

Dengan mengakses dan menggunakan aplikasi dan laman web kami, pengguna secara eksplisit menyatakan bahawa mereka telah membaca, memahami, dan bersetuju sepenuhnya dengan kandungan Dasar Privasi ini, termasuk amalan pengumpulan, penggunaan, pemprosesan, dan pemberian maklumat peribadi sebagaimana diterangkan di sini.

Kemas kini terakhir pada 18 Januari 2024