Kami mengumpul maklumat peribadi yang tertentu daripada anda agar Wedew dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik. Anda akan memberikan maklumat peribadi (contohnya semasa mendaftar, mengisi borang atau melayari laman web) dan beberapa maklumat akan dikumpulkan secara automatik apabila anda menggunakan laman web Wedew dan/atau aplikasi mudah alih. Apabila anda menggunakan aplikasi dan melayari laman web, kami akan memproseskan data teknikal seperti alamat IP (tetapi tidak terhad kepada) anda, laman web yang anda layari, internet yang anda gunakan, laman web yang anda miliki sebelum ini dan tempoh setiap layaran. Dengan data ini, kami boleh menyelesaikan masalah teknikal atau meningkatkan kebolehcapaian bahagian tertentu untuk lam web ini. Kami akan menggunakan maklumat peribadi dalam bentuk tanpa nama atau identiti untuk memantau dengan lebih terperinci tentang ciri-ciri laman web yang paling banyak digunakan dan menganalisis corak penggunaan.

Anda dengan ini bersetuju bahawa data anda akan digunakan dalam pemprosesan data dalaman kami untuk memberikan anda perkhidmatan yang lebih baik. Kami mungkin menugaskan pihak ketiga untuk memudahkan atau menyediakan aplikasi dan perkhidmatan tertentu bagi pihak kami, untuk memberikan bantuan pelanggan, untuk memberikan maklumat geolokasi kepada pembekal perkhidmatan kami, untuk melaksanakan perkhidmatan yang berkaitan dengan maklumat peribadi ((cth tanpa had, perkhidmatan penyelenggaraan, pengurusan pangkalan data, analisis web dan penambahbaikan ciri laman web) atau untuk membantu kami dalam menganalisis cara perkhidmatan kami digunakan atau untuk penasihat profesional dan juruaudit luar kami, termasuk penasihat undang-undang, penasihat kewangan dan perunding. Pihak ketiga tersebut hanya mempunyai akses kepada maklumat peribadi anda untuk melaksanakan tugas tersebut dan terikat secara kontrak untuk tidak mendedahkan atau menggunakan Maklumat Peribadi untuk sebarang tujuan yang lain. Kami tidak akan menjual atau menyewa maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga.

Kami mungkin mengubah Dasar Privasi ini untuk mencerminkan perubahan dalam aktiviti kami. Jika kami mengubah halaman ini, kami akan memberitahu anda melalui e-mel atau melalui notis di laman web sehari sebelum perubahan itu berkuatkuasa. Kami menggalakkan anda menyemak halaman ini secara berkala untuk mendapatkan maklumat terkini tentang cara peruntukan Dasar Privasi ini digunakan.

Dengan menggunakan laman web ini, anda mengakui bahawa anda telah membaca dan memahami Dasar Privasi ini dan bersetuju dengan penggunaan, pemprosesan dan pemindahan maklumat peribadi anda seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini.